Co znamená "UnArt"

Název pro naše sdružení jsme vymýšleli po dobu asi tří měsíců. Za tu dobu padlo mnoho - často velmi pěkných, leč z nějakého důvodu vždy nepřijatelných - návrhů, např.: Avatanaka, Berteto, 4U (=for you), Ferum, Periskop, Kolumbus, Kolovrat, Matata, O dům dál, Past, Slunovrat, Tamtam, Šrám (dle Pajkovi proslavené jizvy), Ulanbatar, UmAkArt, Umatama, Umbertum, Usuki, Utikuma, atd.

Nakonec ale zvítězilo slovo Unart, které jako jedno z mála z výše uvedených zní seriozně, a přitom v české republice není vůbec použito (tedy alespoň žádný z českých vyhledávačů nenašel na toto jméno žádný odkaz).

Slovní spojení un Art jinak znamená ve francouzštině "nějaké (libovolné) umění". Další význam je UnArt jakožto zkratka anglického United Art (spojené, sjednocené) umění. Poslední možné vysvětlení tohoto názvu vychází ze synonyma Ulanbatar, které se mezi slavičany vžilo jako alternativní jednoslovný název festiválku v Rudimově. V tomto kontextu, UnArt znamená Ulanbatar NA Rudimovské Trávě.